Gaya ekikaran maha milan samaroh me lia gaye nirnay k mutabik,
Ekikaram mahamilan samaroh ki Next khula sanmelan patna me,
December 2017  ke  2nd ya 3rd week me hogi.
Jiski bidhibat ghoshna November 2017 ke last me kar di jaygi.
 Surendra singh
 Convenor Cum Membership incharge
A B C KSH. MAHASABHA